Print this page

Hvordan Kristiansund Skolekorps ble til
c
Kristiansund Skolekorps ble stiftet 17.mars 1997.

Inntil 17.mars 1997, hadde byen to skolekorps, Tempos Guttemusikk (stiftet 10.10.1949) og Kristiansund Skolemusikkorps (stiftet 02.10.1953). Interessen for korps var dalende og begge korpsene slet med bemanningen. Resultatet ble at korpsene ble slått sammen. Interessen for korps har gått i bølgedaler også etter dette, men det ser ut som interessen er økende igjen nå.